Suppea poliittinen ohjausryhmä

Suppean poliittisen ohjaus- ja seurantaryhmän työ on päättynyt aluevaltuuston aloitettua toimikautensa 1.3.2022.

Suppean poliittisen ohjausryhmän jäsenet ovat kuntien valtuutettuja eli luottamushenkilöitä. Nykyinen ryhmä on nimetty puolueiden piirijärjestöjen ehdotuksen mukaisesti elokuussa 2021 kuntavaalien tuloksen pohjalta.

Poliittisilla ohjausryhmillä varmistetaan, että alueita edustavilla kuntalaisilla on päätösvaltaa palvelujen kehittämisessä.

Tehtävät

Ryhmän tehtävänä on

  • ohjata POPsote-hankkeita
  • valmistella asiat, jotka viedään laajan poliittisen ohjausryhmän käsittelyyn.
  • seurata ja ohjata väliaikaisen valmistelutoimielimen työtä sen toimikauden aikana.

Jäsenet

Antti Ollikainen, puheenjohtaja, KESK

Anne Huotari, varapuheenjohtaja, VAS

Mirja Vehkaperä, KESK

Jukka Tikanmäki, KESK

Niilo Keränen, KESK

Pekka Simonen, KOK

Matti Honkala, KOK

Ahti Moilanen, PS

Ilkka Repo, PS

Pirjo Sirviö, SDP

Marja Lähde, VIHR

Marja-Leena Kemppainen, KD

Varajäsenet

Juho Pakaslahti

Jukka Kolmonen

Marika Hannula

Ulla Parviainen

Juha Vuorio

Jouko Arvo

Raili Kokko

Anna-Maija Vierimaa

Tarja Ollanketo

Jari Männikkö

Anne Sormunen

Leena Askeli