Väliaikainen valmistelutoimielin

Väliaikaisen valmisteluelimen työ on päättynyt aluevaltuuston aloitettua toimikautensa 1.3.2022.

Tehtävät ja toimivalta

 • valmistelee hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen
 • vastaa muun muassa henkilöstön siirtosuunnitelmasta (17 000-18 000 henkilöä), toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta sekä vuosien 2021 ja 2022 talousarvioista
 • käyttää tehtäviinsä liittyvää päätösvaltaa aluevaltuuston toimikauden alkuun asti (maaliskuuhun 2022)
 • valmistelee aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsuu valtuutetut kokoukseen

Valmistelutoimielimen toimivaltaa rajattu siten, että virka- ja työsopimuksia ja hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia voidaan tehdä vain vuoden 2023 loppuun saakka.

Jäsenet

Valmistelutoimielin koostuu yhteensä 22 jäsenestä. Jäsenet edustavat hyvinvointialueen kuntia, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueita, sairaanhoitopiiriä, erityishuoltopiiriä ja alueen pelastustoimea. Jäsenet ovat edellä mainittujen organisaatioiden viranhaltijoita ja toimivat väliaikaisessa valmistelutoimielimessä virkavastuulla.

Jäsenet on nimetty alueittain ja tasa-arvosta annetun lain mukaisesti myös sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitosten edustus huomioiden seuraavasti:

 • Oulu, neljä jäsentä: Kirsti Ylitalo-Katajisto, Juha Torvinen, Jorma Mäkitalo ja Arja Heikkinen
 • Oulunkaari, kaksi jäsentä: Leena Pimperi-Koivisto ja Anu Vuorinen
 • Koillismaa, kaksi jäsentä: Jari Karsikko ja Jouni Wikstedt
 • Lakeus, kaksi jäsentä: Marja-Leena Meriläinen ja Eliisa Tornberg
 • Rannikkoseutu, kaksi jäsentä: Marjukka Manninen ja Päivi Peltokorpi
 • Oulun eteläinen, kaksi jäsentä: Urho Möller ja Hannele Koski
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, neljä jäsentä: Ilkka Luoma, Juha Jääskeläinen, Sari Haataja ja Jarkko Raatikainen
 • Erityshuoltopiiri, kaksi jäsentä: Päivi Lauri ja Anu Tuominen
 • Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, yksi jäsen: Petteri Helisten
 • Jokilaaksojen pelastuslaitos, yksi jäsen: Jarmo Haapanen

Puheenjohtajana toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma. Puheenjohtaja toimii samalla valmistelua johtavana viranhaltijana ja muutosjohtajana.

Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimii Oulun kaupungin hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto ja toisena varapuheenjohtajana Hannele Koski.