Hyvinvoinnin edistäminen

Mikä arjessasi ja elämässäsi on hyvin? Mikä huolettaa sinua tai mihin kaipaat muutosta? Mikä saisi huolesi häviämään?

Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvointi tarkoittaa sitä, että ihminen voi hyvin, hän on tyytyväinen elämäänsä ja että hänellä on hyvä ja mielekäs elämä. Monet asiat vaikuttavat ihmisen kokemukseen hänen omasta hyvinvoinnistaan. Tutustu Pohjois-Pohjanmaan yhteiseen hyvinvointikäsitykseen. Yhteinen käsitys auttaa meitä tarkastelemaan ja edistämään hyvinvointia sekä kokonaisuutena että osa-alueittain.

Näin voit edistää hyvinvointia

Tutustu lisää pohjoispohjalaisten hyvinvointiin ja sen eteen tehtävään työhön

Tietoa pohjoispohjalaisten hyvinvoinnista sekä apua, tukea ja palveluja hyvinvoinnista huolenpitoon.

Pohjoispohjalaisten hyvinvoinnin eteen tehtävä työ jatkuu hyvinvointialueen valmistelutyössä monen toimijan yhteistyönä. Kehitystyön edetessä myös tämän sivuston sisältö monipuolistuu.