Sote-järjestämissuunnitelma

Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelma on uudistamisohjelma. Se pohjautuu hyvinvointialuestrategiaan ja siihen sisältyvän palvelustrategian linjauksiin. Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus – yhdessä tehden on hyvinvointialueemme strategiaan kirjattu palvelulupaus. Määrittelemämme painopisteet ja strategiset periaatteet mahdollistavat antamamme palvelulupauksen täyttämisen.

Tutustu strategiaan

Miksi tarvitsemme uudistamista?

Uudistamisella voimme vastata erityisesti ikäihmisten, lasten ja perheiden sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kasvavaan palveluiden tarpeeseen. Uudet rakenteemme mahdollistavat paremmin henkilöstön riittävyyden, osaamisen ja hyvinvoinnin ja voimme paremmin hyödyntää parhaita käytäntöjä koko alueella. Uudistamisen avulla voimme vastata paremmin lainsäädännön muutoksiin, jotka vaikuttavat palveluiden toteutustapaan, resurssitarpeisiin ja kustannuksiin, ja yleisen epävarmuuden lisääntymisen mukanaan tuomiin haasteisiin. Uudet rakenteet ja toimintamallit vastaavat saamaamme valtion rahoitusta.

Tarvitsemme uudistamista, jotta

  • asiakkaamme saavat yhteen sovitettuja, monialaisella yhteistyöllä toteutettuja ja sujuvammin toimivia sosiaali- ja terveyspalveluja
  • tuomme palvelut sekä tilat paremmin väestön palvelutarpeita vastaaviksi, voimme hyödyntää esimerkiski digitalisaatiota ja teknologiaa tehokkaammin
  •  alueelliset erot palveluihin pääsyssä ja toimintamalleissa pienenevät.

Järjestämissuunnitelmassa on asetettu tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiselle vuosille 2023-2025. Vaikutusten arvioinnit tehdään yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa. Järjestämissuunnitelman liitteenä on tietoa muutoksista väestön palvelutarpeista ja toimintaympäristöstä sekä käsitteistä. Karttaesityksessä on kuvattu alueittain keskeinen palvelurakennemuutos vuosille 2023-2025.

Tutustu järjestämissuunnitelmaan