Hyvinvointialueen strategia

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiassa hyvinvointi, terveys ja turvallisuus syntyvät yhdessä tekemällä

Näille verkkosivuille strategian tekstejä on mukautettu selkokielelle.

Hyvinvointialueemme strategian tekoon on osallistunut paljon ihmisiä. Olemme työstäneet strategiaa hankkimalla tietoa ja kuulemalla alueen asukkaita, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen henkilöstöä, poliittisia ryhmiä, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita sidosryhmiä.

Hyvinvointialueen strategia on lain edellyttämä asiakirja, jossa on huomioitu alueemme erityispiirteet. Strategiassa määritellemme hyvinvointialueen tavoitteet ja palvelulupauksen pohjoispohjalaisille ihmisille. Yhdessä määrittelemämme arvot ohjaavat toimintaamme, päätöksentekoamme ja kehittämistyötämme.

Strategia kertoo meille, missä meidän on onnistuttava, jotta voimme täyttää palvelulupauksemme. Strategiassa kerrotaan myös periaatteet, joita käytämme päätöksenteossa, poliittisessa ohjauksessa ja kehittämistyössä. Määrittelemämme toimenpiteet ja mittarit tuovat nämä periaatteet konkreettisiksi teoiksi.