Kyselyt

Avoimet kyselyt

Sosiaalihuollon ammattilainen, tule ideoimaan sosiaalihuollon sähköisen ajanvarauksen käyttöä!

Sosiaalihuollon sähköistä ajanvarausta kehitetään POP-Digi-Hoitotakuu -hankkeessa. Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteena on laajentaa sähköisen ajanvarauksen käyttöä, mahdollistaa asiakkaiden osallisuus omassa asiakasprosessissaan sekä uudistaa sosiaalihuollon toimintamalleja.

Miten sinä käyttäisit sähköistä ajanvarausta nykyisessä työssäsi? Jaa ideasi Orchidea-alustalla 9.12.2022 mennessä!

Ideasi voi koskea:

 •  aikojen varaamista,
 • varattujen aikojen näyttämistä,
 • muistutuksia ajanvarauksista,
 • aikojen muuttamista ja perumista,
 • aikojen vahvistamista,
 • vapaiden aikojen määrittelyä tai
 • muuta sähköiseen ajanvaraukseen liittyvää.
Kirjaudu Orchideaan työsähköpostillasi. Ehdotuksen sosiaalihuollon sähköisestä ajanvarauksesta löydät osoitteesta: https://app.orchidea.dev/POPsote/1ebf428a5175611187c983124db0fb28/1ed63f88-fec2-6310-9540-bf3ef324095f
Jos sinulla on ongelmia Orchideaan kirjautumisessa, ota yhteyttä Mari Saukkoriipiin mari.saukkoriipi@ppshp.fi.
Lisätietoja sosiaalihuollon sähköisen ajanvarauksen kehittämisestä saat tarvittaessa POP-Digi-Hoitotakuu -hankkeen projektisuunnittelija Elisa Savolaiselta elisa.savolainen@oulunkaari.com.

Kysely ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään nepsy-piirteisiä asiakkaita

Kartoitamme tällä kyselyllä ammattilaisten neuropsykiatrista (nepsy) osaamista, kokemusta, koulutustarvetta ja kehittämisideoita. Vastaamalla kyselyyn pääsee vaikuttamaan työelämän kehittämiseen, sekä nepsy-piirteisen tai jo diagnoosin saaneen lapsen, nuoren tai perheen palveluiden kehittämiseen.
Haluamme saada tietoa ammattilaisten kokemuksista. Saatua tietoa hyödynnetään kehitettäessä toimivia käytänteitä sekä toimintamalleja ammattilaisille ja yhdenvertaisia palveluita koko Pohjois- Pohjanmaan hyvinvointialueella. Kokemuksesi on meille siis erittäin tärkeä!
Vastaaminen vie aikaa noin 5 minuuttia. Vastausaikaa on 21.11. saakka.

Kysely on tarkoitettu kaikille Pohjois-Pohjanmaan alueella lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville.

Kiitos kun olet osaltasi auttamassa tärkeässä työssä!

Vastaa kyselyyn tästä

Kansalaiskysely: miten mielenterveydestä, päihteiden käytöstä ja riippuvuuksista viestitään mediassa?

Otakantaa.fi-hankkeen kyselyllä kerätään kansalaisten näkemyksiä uutisista ja artikkeleista, jotka käsittelevät mielenterveyttä, päihteiden käyttöä ja riippuvuuksia. Tutkimuksessa selvitetään mihin ihmiset kiinnittävät jutuissa huomiota ja mistä aiheista tai näkökulmista pitäisi kirjoittaa enemmän.

Tuloksia käytetään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kouluttamisessa sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja toimittajien yhteistyön tukena ja viestinnän kehittämisessä.

Siirry lomakkeeseen tästä 

Vastausaikaa on 8.1.2023 asti.

Menneet kyselyt

Kysely lähisuhdeväkivaltatyön palveluista lastensuojelun ja perhesosiaalityön henkilöstölle ja esihenkilöille

Tämän kyselyn avulla haluamme saada tietoa Pohde- hyvinvointialueella käytössä olevista lähisuhdeväkivaltatyön ennaltaehkäisevistä palveluista ja auttamisesta, väkivallan kartoittamisesta ja Turvasuunnitelma- järjestöpilotin tunnettavuudesta.

Kyselyyn vastaaminen on meille tärkeää. Sen tuloksia tullaan käyttämään hankkeen toiminnan kohdentamisen suunnittelussa ja Oulun ensi- ja turvakoti ry:n Lähisuhdeväkivaltatyön palvelujen palveluiden kehittämisessä.

Vastaaminen vie aikaa noin 7 min. Lähetä vastauksesi 15.11.2022 mennessä.

Kysely nepsy-lasten vanhemmille

Vastaamalla tähän kyselyyn pääset vaikuttamaan nepsy-piirteisen tai jo diagnoosin saaneen lapsen, nuoren ja perheen palveluiden kehittämiseen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Vastaaminen vie aikaasi vain noin 5 minuuttia.

Haluamme saada tietoa perheiden kokemuksista. Saatua tietoa hyödynnetään kehitettäessä yhdenvertaisia palveluita koko Pohjois- Pohjanmaan hyvinvointialueella. Kokemuksesi on meille erittäin tärkeä.

Vastausaikaa on 31.10.2022 saakka.

Nepsy on lyhenne neuropsykiatrisista haasteista, jotka johtuvat aivotoiminnan rakenteellisesta ja toiminnallisesta poikkeavuudesta. Neuropsykiatrisia vaikeuksia ovat esimerkiksi ADHD ja ADD, Aspergerin oireyhtymä ja muut autismikirjon häiriöt, kehityksellinen kielihäiriö sekä Touretten oireyhtymä. (Lisätietoa: naenepsy.fi).

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen luonnos on julkaistu

Palvelutasopäätös on hyvinvointialueen keskeinen asiakirja, jossa määritellään pelastustoimen tehtävien järjestäminen alueella. Valtaosan näistä palveluista muodostavat lakisääteiset tehtävät, joita ovat esimerkiksi pelastustoimelle kuuluva ohjaus, neuvonta, turvallisuusviestintä, valvonta (palotarkastustoiminta) ja pelastustoiminta. Pelastustoimelle vapaaehtoisia tehtäviä ovat esimerkiksi ensihoitopalvelua tukeva ensivastetoiminta sekä kuntien varautumisen tukeminen.

Kuntalaisilta toivotaan palautetta Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen luonnoksesta. Annetut palautteet kootaan ja hyödynnetään palvelutasopäätöksen jatkotyöstämisessä. Lausuntoa pyydetään myös muun muassa alueen kunnilta, Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta, pelastuslaitosten luottamusmiehiltä ja työsuojeluvaltuutetuilta. Jätä palautteesi 21.10. mennessä.

Lue lisää

Suunnitelmaluonnos Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluista on kommentoitavana 30.9. saakka

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella valmistellaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmaa. Suunnitelma määrittää tavoitteita, toimintatapoja ja palveluverkostoa tuleville vuosille. Järjestämissuunnitelma perustuu hyvinvointialueen strategiaan, jonka aluevaltuusto on hyväksynyt 2.5.2022.

Osallistu intranetin ja HR:n sähköisen työpöydän nimikilpailuihin

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on käynnissä kaksi nimikilpailua. Nimiä etsitään uudelle, yhteiselle intranetillemme sekä henkilöstöhallinnon sähköiselle työpöydälle, jonka kautta haetaan muun muassa lomat. Nimikilpailuihin voivat osallistua kaikki Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevat työntekijät.

Kilpailu päättyi 30.9.2022.

Kuntouttavan työtoiminnan kysely

Mielipiteitä kuntouttavan työtoiminnan palvelusta kuultiin 13.9. asti. Kyselyssä kartoitettiin kuntouttavan työtoiminnan sisältöä ja asiakasnäkemyksiä palvelun kehittämiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue valmistelee kuntouttavan työtoiminnan hankintaa. Kyselystä saatuja vastauksia hyödynnetään kuntouttavan työtoiminnan hankinnan tarjousasiakirjoissa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen brändi-ilme

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on uusi organisaatio, jolle tehdään omaa yhtenäistä brändiä. Se määrittelee, miltä yhteinen organisaatiomme, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, näyttää, tuntuu ja kuulostaa. On tärkeää, että työntekijämme ja asiakkaamme tunnistavat brändimme. Brändi näkyy esimerkiksi verkkosivuilla, asiakirjoissa ja kulkulätkissä. Se auttaa palveluiden löydettävyydessä.

Brändi-identiteetti pohjautuu hyvinvointialueen strategiaan. Brändi konkretisoi strategiaa, sitä mitä teemme ja minkä takia. Selkeä päämäärä ja arvot, joihin työntekijät ja asiakkaat voivat samaistua edistävät yhteistyötä ja työn mielekkyyttä. Taustalla on myös haastatteluja, verkkokyselyitä, työpajoja ja muuta aineistoa.

Työntekijöillä ja luottamushenkilöillä oli mahdollisuus vaikuttaa brändin rakentumiseen ja kertoa avoimesti ajatuksia tai kommentteja siitä 9.–15.6. Vastauksia saatiin 845 kappaletta. Vapaamuotoisia palautteita jätettiin 306 kappaletta. Voit seurata brändityön etenemistä verkkosivustollamme.

Kuntoutuspalveluiden kehittäminen

Tässä kyselyssä kerrottiin kokemuksista ja kehittämisideoista kuntoutuspalveluihin liittyen.

Kuntoutuspalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa, mielenterveyskuntoutusta, päihdekuntoutusta, kuntouttavaa työtoimintaa tai sosiaalista kuntoutusta.

Kysely oli avoinna 5.6.2022 saakka.

Innovaatiokilpailu

Osallistu innovaatiokilpailuun koskien syöpätautien tai sydän- ja verisuonitautien hoitopolkua.

Oletko havainnut kehityshaasteita sydän- ja verisuonitautien tai syöpätautien hoitopoluilla? Innovaatiokilpailuun voivat osallistua sekä asiakkaat että ammattilaiset.

Kysely päättyi 31.5.

Toimintakykyosaaminen

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus kuntoutuksen kehittämishanke selvittää ammattilaisten toimintakykyosaamista.

Yhteinen toimintakyvyn ymmärrys on perusta asiakaslähtöisten toimintamallien kehittämiselle tulevaisuuden sote- keskuksissa. Kehittämistyön tavoitteena on jalkauttaa kansainvälinen ICF-luokitus viitekehykseksi eri terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen prosesseihin.

ICF-luokitus tulee olemaan osana sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon sähköistä kirjaamista sekä tulevaa ICD-11-luokitusjärjestelmää.

Kysely päättyi 29.5. Tuloksia päivitetään.

 

Osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelman nimi

Etsimme osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelmalle lyhyttä ja kuvaavaa nimeä, joka jää helposti mieleen ja jota käyttämällä ohjelmasta on hyvä keskustella arjessa. Vastauksia käsitellään parhaillaan.

Strategialuonnos

Strategialuonnosta pystyi kommentoimaan 16.3.–5.4.2022 joko vastaamalla sähköiseen kyselyyn tai lähettämällä virallisen lausunnon. Tutustu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiaan.

Sote-ammattilaisten halukkuus ja valmius etätyöhön

Hoitotakuuhankkeessa kartoitettiin sote-ammattilaisten halukkuutta ja valmiuksia etätyöhön. Hoitohenkilökunnalle ja lääkäreille oli omat kyselyt. Kyselyihin vastaaminen päättyi 1.4.2022.

Kysely henkilöstöviestinnästä

Henkilöstön ajatuksia henkilöstöviestinnästä kysyttiin nettikyselyn avulla 31.1.-14.3.2022.
Vastauksia saimme 917 kpl:tta.

Nimikysely

Asukkaiden mielipidettä Pohjois-Pohjanmaan nimilyhenteestä kysyttiin nettikyselyn avulla 2.-13.12.2021.

Vastauksia saimme 558 kpl:tta. Eniten ääniä saaneet ehdotukset:

 • popalue 145 ääntä
 • pphyvinvointialue 92 ääntä ja pophyvinvointialue 37 ääntä
 • kaikki hyva-kirjainyhdistelmän sisältäneet ehdotukset yhteensä 65 ääntä (yleisin pophyva)
 • pophyvinvointi 59 ääntä
 • ppalue 48 ääntä
 • kaikki hva-kirjainyhdistelmän sisältäneet ehdotukset yhteensä 39 ääntä (yleisin pphva)
 • kaikki sote-kirjainyhdistelmän sisältäneet ehdotukset 29 ääntä (yleisin popsote)