Aikaisempi kehittämistyö

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja on kehitetty Pohjois-Pohjanmaalla yhteisesti aiemmissa hankkeissa.

POPsote-rakennehankkeet päättyivät 31.12.2021

Tutustu POPsote-hankkeisiin

PoPSTer

PoPSTer eli Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke loi mallit ja toimenpideohjelman siitä, millä tavalla sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla.

Popmaakunta

Popmaakunta eli Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistus tähtäsi uuden monialaisen maakunnan perustamiseen.

Sote-ICT:n, tietojohtamisen ja palveluketjujen kehittäminen

Syksyllä 2019 kaikki Pohjois-Pohjanmaan 30 kuntaa ja seitsemän sote-kuntayhtymää perustivat yhteisen, julkisia sote-palveluja kehittävän hankkeen. Hankkeessa on kolme toisiinsa kytkeytyvää osiota:

  • Tietohallintoyhteistyö
  • Tietojohtaminen
  • Hoito- ja palveluketjut

Syksyllä 2020 käynnistyvissä Tulevaisuuden sote-keskus – ja rakenneuudistushankkeissa kehitetään samoja asioita kuin tässä hankkeessa. Tämän vuoksi Sote-ICT:n, tietojohtamisen ja palveluketjujen kehittäminen -hankkeen sisällöt on sulautettu osaksi POPsote-hanketta.

Taustalla integraatioselvitys

Hanke sai alkunsa vuonna 2018 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin integraatioselvityksestä. Sen tavoitteena oli perus- ja erikoistason hoito- ja palveluketjujen uudistaminen. Selvityksessä yhdistettiin Oulun kaupungin, sairaanhoitopiirin ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen potilastiedot Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusluvalla. Tavoitteena oli saada toimintaa ja kustannuksia koskevaa tietoa asiakaskohtaisesti koko hoito- ja palveluketjusta. Tarkasteluun valittiin kolme asiakasryhmää:

  • yli 75-vuotiaat
  • yli 18-vuotiaat mielenterveys- ja päihdeasiakkaat
  • alle 18-vuotiaat raskaiden palvelujen asiakkaat

Selvitys on tuottanut arvokasta tietoa siitä, kohdistuvatko palvelut oikein, missä on pullonkauloja ja kapeikkoja ja mihin korjaavat toimenpiteet tulisi kohdentaa.