Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Hyvinvointialueuudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta 23.6.2021. Hyvinvointialueet perustettiin 1.7.2021. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisestä vastasi väliaikainen valmistelutoimielin. Aluevaltuusto, aluehallitus ja hyvinvointialuejohtaja johtavat hyvinvointialuetta kokonaisuutena ja sen asukkaiden etujen mukaisesti.

Aluevaltuusto

Laskuri

Tämä laskuri laskee aikaa hyvinvointialueuudistuksen toteutumiseen:

v
kk
pv
t
min
sek

Tietoa alueesta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yksi Suomen 21 hyvinvointialueesta.

noin 415 000 asukasta

Alue muodostuu Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Hailuodon, Iin, Kalajoen, Kempeleen, Kuusamon, Kärsämäen, Limingan, Lumijoen, Merijärven, Muhoksen, Nivalan, Oulaisten, Oulun, Pudasjärven, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Raahen, Reisjärven, Sievin, Siikajoen, Siikalatvan, Taivalkosken, Tyrnävän, Utajärven, Vaalan ja Ylivieskan kunnista.

Yli 18 000 työntekijää

Alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen työntekijöiksi 1.1.2023.

Uudistuksella vastataan yhteiskunnan tarpeisiin

Uudistuksella pyritään takaamaan yhdenvertainen palvelujen saatavuus kaikkialla Suomessa.

Suomen väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhde muuttuu. Suomeen tarvitaan rakenne, joka vastaa näihin yhteiskunnan muutoksiin.

Tutkimustiedon mukaan suuremmalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on parempi mahdollisuus turvata sekä yhdenvertainen palvelujen saatavuus että toiminnan ja hallinnon tehokkuus.

Oikea-aikainen palvelu on yksi uudistuksen päätavoitteista

Aluevaltuusto, aluehallitus ja hyvinvointialuejohtaja johtavat hyvinvointialuetta kokonaisuutena ja sen asukkaiden etujen mukaisesti. Vaaleilla valittu aluevaltuusto on hyvinvointialueen ylin päättävä elin. Valtuusto päättää alueen organisaatiorakenteen, ja vastaa
hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa. Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä oli sunnuntaina 23.1.2022.

Kansallinen uudistus

Hyvinvointialueuudistuksessa parannetaan ihmisten peruspalveluja. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Hyvinvointialueet ovat itsehallinnollisia alueita, jotka vastaavat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että pelastustoimen järjestämisestä.

Pelastustoimi on hyvinvointialueilla erillinen, sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa rinnakkainen toimiala. Uudistuksen myötä valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuu. Sisäministeriö ohjaa ja valvoo jatkossakin pelastustointa ja sen palvelujen saatavuutta.

Vahvemman valtakunnallisen ohjauksen tavoitteena on tuottaa entistä yhdenmukaisempia ja siten yhdenvertaisempia pelastustoimen palveluita koko maassa. Tavoitteena on myös kehittää pelastustoimen toimintaa valtakunnallisena järjestelmänä.

Palvelut yhdenvertaisesti kaikille

Nykyisin ihmiset eivät saa yhdenvertaisesti sosiaali- ja terveyspalveluja. Hoitoon ja palveluihin pääsyä joutuu odottamaan ja palvelupolku voi olla katkonainen. Kestävä hyvinvointi edellyttää yhteensovitettujen ja laadukkaiden sote-palvelujen turvaamista kaikille suomalaisille.

Suomen väestö ikääntyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluita. Syntyvyyden lasku vähentää työikäisten määrää ja verotuloja. Sote-uudistus tarvitaan, jotta voidaan hillitä kustannusten kasvua ja varmistaa yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut myös tuleville sukupolville.

Hyvinvointialueilla koko julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimen palveluja kehitetään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin. Uudistaminen tehdään palvelut edellä, ihmiskeskeisesti. Pohjois-Pohjanmaa on aktiivisesti mukana kansallisessa kehittämistyössä. Viemme uudistusta eteenpäin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Seuraa kansallista sote-uudistusta osoitteessa soteuudistus.fi