Järjestöt ja seurakunnat

Hyvinvointialueen yhteistyön sisältöjä järjestöjen ja seurakuntien kanssa valmistellaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmissa ja sisältöjä tukevia rakenteita osana osallisuuden ja yhdyspintojen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelua.

Ajankohtaista järjestöyhteistyössä

Järjestöavustukset

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöavustushaku alkaa 15.11.2022

Usein kysyttyjä kysymyksiä järjestöavustuksista

 • Pitääkö hakijan olla rekisteröitynyt Pohjois-Pohjanmaalle? Ei
 • Pitääkö hakijan olla sote-järjestö? Ei. Yleishyödyllisen yhdistyksen/säätiön säännöissä tulee olla jollakin tavalla sanoitettuna, että tehtävänä on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin tai turvallisuuden edistäminen. Toimintaryhmällä ei ole sääntöjä, joten riittää, että on yleishyödyllinen.
 • Pitääkö toiminnan toteutua useamman kunnan alueella? Ei
 • Voiko hakea avustusta vain jäsenille suunnattuun toimintaan? Ei. Toiminnan kohderyhmä tulee määritellä ja toiminnan olla tälle kohderyhmälle avointa.
 • Miten varmistetaan, että myös pienet toimijat voivat saada avustusta? Toiminta-avustuksissa hakuehdot täyttävien hakukohteiden minimipistemäärä on 10, ei 0. Jokainen hakuehdot täyttävä kohde saa siis jonkin verran avustusta.
 • Voiko avustusta hakea mihin tahansa toimintaan? Ei. Toiminnan tulee täyttää hakuehdot, mm. edistää pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja/tai turvallisuutta sekä tukea ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja tai pelastuspalveluja ja toimia yhteistyössä näiden palvelujen kanssa.
 • Voiko samaan toimintaan saada avustusta hyvinvointialueelta ja kunnasta? Ei
 • Siirtääkö hyvinvointialue lakisääteisiä tehtäviä kolmannen sektorin vastuulle avustusten avulla? Ei. Avustusta ei myönnetä hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevaan toimintaan. Näitä toimintoja voidaan hankkia yrityksiltä ja kolmannelta sektorilta muilla lain mahdollistamilla keinoilla, esimerkiksi kilpailutuksella, palvelusetelillä tai suorahankinnalla.
 • Voiko hakea yhtä avustusta omaan toimintaan ja toista avustusta yhteistoimintaan? Kyllä. Avustusta haetaan toimintokohtaisesti, ei hakijakohtaisesti.
 • Voiko hakija tehdä yhteistyötä ei-hakukelpoisten toimijoiden kanssa? Kyllä. Hyvinvointialue ei rajoita hakijan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Hakija kuitenkin vastaa toiminnasta itse.
 • Voiko avustusta saada tilakustannuksiin? Kyllä. Pohteen omien tilojen osalta: ”Hyvinvointialue tarjoaa hallinnassaan olevia toimitiloja mahdollisuuksien mukaan yhdistysten, säätiöiden ja toimintaryhmien yleishyödyllisen toiminnan käyttöön maksutta tilojen käyttöohjeiden mukaisesti.”
 • Katsotaanko kunnan tarjoama tila avustukseksi, joka estää Pohteen avustuksen? Ei

Hyvinvointialueen järjestöyhteistyön rakenteet ja toimintamallit -webinaarin 30.11.2022 materiaalit

Webinaarin puheenvuorojen tallenteet lisätään Pohteen Youtube-kanavalle joulukuun aikana. Puheenvuorojen materiaalit:

Alueellisen perhekeskusverkoston 17.11.2022 materiaalit

Järjestöjen ja seurakuntien osallistuminen

Järjestöt ja seurakunnat voivat osallistua valmisteluun monin tavoin:

Yhteistyön kuukausikooste

Järjestö- ja seurakuntayhteistyöhön liittyvät ajankohtaiset asiat julkaistaan kuukausittain hyvinvointialueen nettisivuilla koosteena, joka lähetetään sähköpostilla järjestöverkostoihin kuuluville:

Kehittämisohjelmien ja järjestöverkostojen yhteistapaamiset

Elokuusta 2022 lähtien kaikille Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmille ja järjestöverkostoille järjestetään yhteistapaamisia, joissa käydään läpi hankkeen järjestöyhteistyön tilannetta sekä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöyhteistyön valmistelua. Tapaamiset löytyvät tapahtumakalenterista.

Sote-keskusten järjestö- ja seurakuntayhteistyön kokeilu

Sote-keskusten järjestö- ja seurakuntayhteistyön kokeilu 23.8.2022 alkaen koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten perehdyttämisestä järjestöjen ja seurakuntien toimintaan, sote-keskuksen järjestöyhdyshenkilöiden perehtymisestä omaan rooliinsa sekä järjestöjen ja seurakuntien toimimisesta sote-keskuksissa:

Sote-keskusten järjestöyhteistyön aloitusfoorumin 23.8. esitykset:

Hyvinvointialueen järjestö- ja seurakuntayhteistyön valmistelu

Hyvinvointialueen järjestö- ja seurakuntayhteistyön asioista päätetään yhdyspintalautakunnassa. Yhdyspintalautakunnan tehtävät on määritelty hallintosäännössä.

Lisätietoa

Lisätietoja osallistumismahdollisuuksista saat järjestöyhteistyön projektisuunnittelijalta:

Helena Liimatainen

helena.liimatainen (at) ppshp.fi