Tarkastuslautakunta

Kokousaineistot

Esityslistat

Pöytäkirjat

Kokousajat

  • ke 21.9.2022 kello 10-14
  • ke 12.10.2022 kello 10-14
  • ke 16.11.2022 kello 10-14
  • ke 14.12.2022 kello 10-14

Kokoonpano

Puheenjohtaja Kari Pentti
Varapuheenjohtaja Juha Richter

Jäsenet

Raimo Hämeenniemi
Helena Kinnunen
Jaana Ollakka
Juha Vuorio
Marja-Leena Kemppainen
Inka Hokkanen
Outi Pekkala

Varajäsenet

Hanna Nikupaavo
Kari Myllyniemi
Kalevi Nevala
Anna-Kaisa Lepistö
Veli Varmo
Martti Turunen
Minnamaria Salminen
Pekka Ylönen
Raili Louhimaa

Lautakunnan tehtävät

Yleiset lautakunnan tehtävät

  1. vastata lautakunnan viestinnästä
  2. edistää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä yleistä hyvinvointialueen asukaslähtöisyyttä palvelujen järjestämisessä
  3. edistää asukkaiden ja eri sidosryhmien kanssa käytävällä vuoropuhelulla asioiden tuloksellista valmistelua ja hyvinvointialuestrategian toteuttamista
  4. käsitellä lautakunnan tehtäväalaan kuuluvia aloitteita ja linjata niiden valmistelua
  5. valmistella aluehallituksen ja aluevaltuuston päätettäväksi tulevia strategiatason asioita, jotka edellyttävät poliittista harkintaa asian valmisteluvaiheessa
  6. vastata muista aluevaltuuston ja aluehallituksen lautakunnalle asettamista tehtävistä.

Tarkastuslautakunnan tehtävät

Tulossa.