Organisaation kokonaiskuva

Kokonaisrakenne

Hyvinvointialueen organisaatiokaaviot (pdf)

Avaa Hyvinvointialueen organisaatiokaaviot -tiedosto esitystilaan. Toimialueita klikkaamalla pääset siirtymään suoraan kyseistä osa-aluetta käsittelevään diaan. Alakulman Takaisin etusivulle -napista pääset takasin organisaatiokaavionäkymään. Organisaatiokaavio päivittyy.

Katso johtajien esittelyvideoita

Aloitamme esittelemään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen johtajia.

Tutustu johtajiin

Palveluiden järjestäminen

Järjestäjätoiminto vastaa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen strategisesta suunnittelusta, resurssien kohdentamisesta, hankinnasta, palvelutuotannon ohjauksesta ja valvonnasta. Lisäksi järjestämistoiminto vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä, tutkimuksesta ja opetuksesta sekä yhteistyöalueeseen liittyvistä järjestämisen tehtävistä siten, että palvelut toteutuvat laissa kuvatulla tavalla ja hyvinvointialueen asettamien strategisten tavoitteiden mukaisesti. Järjestämistoiminto tekee tiivistä yhteistyötä hyvinvointialuejohdon kanssa.

Päätöksenteko

Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä vastasi hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kunnes ensimmäinen aluevaltuusto ja aluehallitus aloitti maaliskuussa 2022. Muut toimielimet ja lautakunnat löydät päätöksenteko-sivulta.

Konsernipalvelut

Konsernipalvelut palvelee koko muuta organisaatiota. Konsernipalveluihin kuuluu hallinto, HR, talous ja hankinnat, tietohallinto, tekniset palvelut, ateria- ja puhtauspalvelut ja viestintä.