Lakisääteiset vaikuttamistoimielimet

Vammaisneuvosto

Aluehallitus asettaa vammaisneuvoston valtuustokausittain.

Aluehallitus hyväksyy vammaisneuvostolle toimintasäännön, jossa todetaan muun muassa

 • vammaisneuvoston lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät
 • jäsenten lukumäärä ja valintatapa
 • toimikausi
 • kokous- ja toimintakäytännöt
 • puheenjohtajan valinta
 • sihteerin tehtävien hoitaminen
 • toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen
 • yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielimen kanssa.

Vammaisneuvostolla on oikeus tehdä esityksiä aluehallitukselle. Aluehallitus voi valita vaikuttamistoimielimeen hyvinvointilain 32 §:n tarkoittamien kuntien vaikuttamistoimielimien jäsenten lisäksi muita henkilöitä ja edustajansa.

Vammaisneuvostoon nimetyt kuntien edustajat

Kuntien neuvostojen ehdotukset vammaisneuvostoon nimettävistä jäsenistä käsiteltiin aluehallituksen kokouksessa 24.8.2022.

Vammaisneuvoston jäsenet

Kokousajat

Ma 28.11 klo 13

Esityslistat

Pöytäkirjat

Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja 28.11.2022

Vanhusneuvosto

Aluehallitus asettaa vanhusneuvoston valtuustokausittain.

Aluehallitus hyväksyy vanhusneuvostolle toimintasäännön, jossa todetaan muun muassa

 • vanhusneuvoston lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät
 • jäsenten lukumäärä ja valintatapa
 • toimikausi
 • kokous- ja toimintakäytännöt
 • puheenjohtajan valinta
 • sihteerin tehtävien hoitaminen
 • toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen
 • yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielimen kanssa.

Vanhusneuvostolla on oikeus tehdä esityksiä aluehallitukselle. Aluehallitus voi valita vaikuttamistoimielimeen hyvinvointilain 32 §:n tarkoittamien kuntien vaikuttamistoimielimien jäsenten lisäksi muita henkilöitä ja edustajansa.

Vanhusneuvostoon nimetyt kuntien edustajat

Kuntien neuvostojen ehdotukset vanhusneuvostoon nimettävistä jäsenistä käsiteltiin aluehallituksen kokouksessa 24.8.2022.

Vanhusneuvoston jäsenet

Kokousajat

Ke 30.11 klo 14

Esityslistat

Pöytäkirjat

Nuorisovaltuusto

Aluehallitus asettaa nuorisovaltuuston valtuustokausittain.

Aluehallitus hyväksyy nuorisovaltuustolle toimintasäännön, jossa todetaan muun muassa

 • nuorisovaltuuston lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät,
 • jäsenten lukumäärä ja valintatapa
 • toimikausi
 • kokous- ja toimintakäytännöt
 • puheenjohtajan valinta
 • sihteerin tehtävien hoitaminen
 • toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen
 • yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielimen kanssa.

Nuorisovaltuustolla on oikeus tehdä esityksiä aluehallitukselle. Aluehallitus voi valita vaikuttamistoimielimeen hyvinvointilain 32 §:n tarkoittamien kuntien vaikuttamistoimielimien jäsenten lisäksi muita henkilöitä ja edustajansa.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on nimennyt maakunnallisen nuorisovaltuuston 14.3.2022. Koska päällekkäisiä toimielimiä ei kannata ylläpitää, yhdistetään maakuntaliiton ja hyvinvointialueen nuorisovaltuustot yhdeksi yhteiseksi nuorisovaltuustoksi. Nykyisen maakuntaliiton nuorisovaltuuston nuoret tulevat toimimaan 1.1.2023 perustettavan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäseninä. Aluehallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen nuorisovaltuustojen yhdistämisestä ja nimesi edustajakseen nuorisovaltuustoon Paavo Kohon ja varalle Susa Vikeväkorvan.

Aluehallituksen pöytäkirja 5.4.2022: Vaikuttamistoimielimien nimeäminen.