Hyvinvointikertomus kokoaa yhteen hyvinvointitietoa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella valmistellaan hyvinvointikertomusta. Se on lakisääteinen asiakirja, joka tehdään yhdessä muun muassa kuntien kanssa. Kertomus kuvaa sitä,

– mitkä asiat asukkaiden elämässä ovat hyvin ja huonosti
– mitä asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi on Pohjois-Pohjanmaalla tehty edellisten vuosien aikana
– ovatko hyvinvoinnin parantamisen tavoitteet toteutuneet.

Edellä kuvatun tiedon perusteella kertomuksen loppuun kirjoitetaan ne asiat, joihin lähivuosina tulisi erityisesti panostaa. Yhdyspintalautakunta ohjaa kertomuksen tekemistä. Kertomus käsitellään ja hyväksytään aluevaltuustossa keväällä 2023.

Moni asia vaikuttaa asukkaan hyvinvointiin. Siksi myös hyvinvointikertomus sisältää paljon asioita. Siinä käsitellään muun muassa turvallisuutta, mielenterveyttä, rahatilannetta, osallisuutta, harrastuksia ja työelämää.

Hyvinvointikertomus kokoaa yhteen hyvinvointitietoa, joka on sirpaloituneena eri paikkoihin. Siten se auttaa näkemään asukkaiden hyvinvoinnin kokonaisuutena. Se puolestaan helpottaa hyvinvoinnin parantamisen painopisteiden tunnistamista ja tavoitteiden ja toimenpiteiden kirjaamista. Koska hyvinvoinnin parantaminen on kaikkien yhteinen asia, tavoitteet ja toimenpiteet on asetettava yhdessä.

Kuntalaiset ovat vaikuttaneet ja voivat vaikuttaa sisältöön ainakin kolmella tavalla:

  • Kertomuksessa hyödynnetään touko-kesäkuussa 2021 toteutettua kyselyä, jolla kerättiin Pohjois-Pohjanmaan asukkailta kokemustietoa heidän hyvinvoinnistaan. Kyselyyn vastasi 4693 asukasta. Myös järjestöjen edustajilta saatiin runsaasti vastauksia.
  • Kertomuksessa hyödynnetään kansallisten kyselyjen tuloksia, jotka perustuvat asukkaiden kokemuksiin (esim. lapsilla ja nuorilla kouluterveyskysely, aikuisilla FinSote-tutkimus).
  • Aluehallitus käsittelee kertomusta keväällä 2023. Sen jälkeen siitä järjestetään avoin lausunto- ja palautekierros, jolloin kuntalaiset voivat antaa palautetta.

Lisätietoja

Sanna Salmela
Hyvinvoinnin edistämisen päällikkö
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
(Tulevaisuuden sote-keskus -hanke)